► Buienradar

      ► Routeplanner

      ► Vanavond tv

  ► Bijbel forum

  ► Bijbel vertaling

  ► Bijbel cursus

   ► Christelijke dating

   ► Christelijke boeken

   ► Christelijke evenementen

   Bijbel online

   Contact

   Adverteren
  Home   E-card   Zoek Chr. school  Zoek kerk      

    

 Christelijke_links
 Artiesten
 Boeken
 Bijbelstudie
 Christelijke radio
 Dating/Chat
 De Bijbel
 Forum
 Goede doelen
 Jongeren
 Kerkgenootschap
 Zending
 ____________________________
 Chr. school aanmelden
 Kerk aanmelden
 Link aanmelden
 ____________________________
 Link partners
 Banner
 

Het weer

Regenradar
Nederland
Regenradar Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Verkeersinformatie

Telefoonboek


Zoeken op marktplaats

Adverteren?

Kerkgenootschap

Leger Des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. 

Baptisten ( unie)

De baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt
CGK

Wij geloven niet alleen in `iets', maar vooral in Iemand: Jezus Christus. Van Hem geloven wij dat Hij de Zoon van God is. Hij is naar de aarde gekomen om in onze plaats te sterven en de straf te dragen die wij vanwege onze schuld hadden verdiend.
Doopsgezind Nederland

Welkom bij de Doopsgezinden. Wij zijn een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van...... 
Evangeliegemeente

Evangelie Gemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries,
een samenwerkingsverband van ongeveer 1590 kerken.
GKV

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) zijn in 1944 ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerken (nu PKN). Centraal in onze kerk staat de Bijbel, waaruit wij God willen leren kennen. De GKv worden gevormd door 277 gemeenten en tellen 124.260 leden.
Kerk van de Nazarener

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van Christenen. Zij gelooft dat iedereen het evangelie mag horen en dat diegene één mogen worden met de Heilige Geest. Zodat de vrucht van de Geest liefde, kracht en vrede aan de mens brengt wat leidt tot een heilig en volkomen bestaan..
Apostolische Christenen

Op deze site willen we een overzicht geven van de grondslagen van onze geloofsovertuiging, zonder de pretentie te hebben alle waarheden van het evangelie te behandelen, noch hiermee het laatste woord te hebben.
NGK

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen met 90 aangesloten kerken en ruim 32.000 kerkleden een van de kleinere kerkverbanden in Nederland. Het zijn gereformeerde kerken met evangelische trekken.
Pinksterbeweging

Welkom op de website van de Vereniging Landelijk Platform Pinksterbeweging. Het Landelijk Platform (afgekort: LP) bestaat uit zeven landelijk opererende kerkgenootschappen met totaal 250 gemeenten.
Protestants

Wil je kennismaken met de manier van leven, geloven en kerk-zijn in de Protestantse Kerk? Daarover kun je in dit gedeelte van de website meer lezen en zien.
Zevende-dags Adventisten

 
Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten, verspreid over het gehele land. Verder zijn er ook een groot aantal 'churchplants'. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen (bijna 5.000 gedoopte leden en verder familieleden, kinderen en vrienden).

 Christlijke dating


Ichthusdate is een modern en fris ogende interactieve Christelijke
datingsite die ingaat op de wens van de leden om elkaar op
ongedwongen wijze, virtueel tegen te kunnen komen.

                                                   @ Ichthuslink is een Christelijke media site en een onderdeel van Ichthusdate.nl